+46 8 21 91 91 +38 050 3487636

Metoder för ärrbehandling

Metoder för ärrbehandling är både flera och varierande. Inget ärr är det andra likt. Därför kräver varje ärr ett individuellt sätt och metoder som endast gäller för den typen av ärr. Därför kan det inte finnas någon universalmetod för behandling av alla typer av ärr, precis som det inte kan finnas någon universallaser för borttagning av alla typer av ärr.