+46 8 21 91 91 +38 050 3487636

Tekniker för ärrbehandling

Tekniker för ärrbehandling har utvecklats och förfinats under årtionden. De förväntade resultaten, biverkningarna och komplikationerna av de tekniker som används har studerats ingående. Ju yngre ärret är, desto mindre antal av tekniker krävs för att behandla det. Om ärret är gammalt krävs det att flera tekniker används i följd om och om igen eller under en enda behandlingen. Användning av olika tekniker vid ett och samma behandlingstillfälle kallas kombinerad behandling.